Television

‘Downton Abbey,’ season 3, episode 2: tiara time