Ottawa

"A pro-war vote that makes us the slaves of oilmen"