Television

‘Downton Abbey,’ Season 3, Episode 2: fashion forward