Ottawa

UPDATED: Thanks but (Na)no(s) thanks: 60% nix EI election talk (37/32/15/8/7)